Prac dyplomowe

Spis treści

Rzprawy dokorskie

Temat pracy doktorskiejPromotorAutorWydziałRok
Biologicznie aktywne powłoki na podłożach metalicznych uzyskiwane metodą zol-żelJerzy KaletaJustyna KrzakPolitechnika WrocławskaInstytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki WrocławskiejKraków 2010
Funkcjonalne powłoki organiczno-nieorganiczne, otrzymywane metodą zol-żel, do zastosowań medycznychJerzy Kaleta, Elżbieta PamułaAnna Donesz-SikorskaAkademia Górniczo HutniczaWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra BiomateriałówKraków 2015

Prace magisterskie

Temat pracy dypomowejPromotorAutorWydziałKierunekRok
Kontrolowane wprowadzanie defektów do zol-żelowych powłok nanometrycznych i submikronowych – analiza możliwości oraz badania eksperymentalneBeata BorakNatalia KaczmarekW10Mechanika i Budowa Maszyn2021
Analiza możliwości uzyskania właściwości hydrofobowych do zastosowań w przemyśle lotniczymMarek JasiorskiKornelia PaluszkiewiczW10Zarządzanie i Inżynieria Produkcji2020
Wzrost odporności korozyjnej poprzez zmianę kąta zwilżania matrycy krzemionkowej modyfikowanej nanocząstkamiBeata BorakEmilia JakubiecW3Inżynieria Materiałowa2020
Wytwarzanie i badania zol-żelowych powłok hydrofobowych nanoszonych z użyciem niskociśnieniowego natryskiwania na zimno i atomizowania ultradźwiękowegoAgnieszka BaszczukAnna GibasW10Mechanika i Budowa Maszyn (w języku angielskim)2020
Hydrofobowe powłoki oparte na technologii zol-żel - analiza zastosowań w energetyceAgnieszka BaszczukAdrianna DudaW10Zarządzanie i Inżynieria Produkcji2020
Zaprojektowanie i wykonanie matrycy do prasowania termicznego materiałów proszkowychMarek JasiorskiMateusz RudekW10Mechatronika2019
Mechaniczne właściwości włókien kevlarowych modyfikowanych cieczą nienewtonowską na bazie kul SiO2Beata BorakJoanna GołąbekW10Mechanika i Budowa Maszyn2019
Analiza parametrów krytycznych dla określenia wielkości cząstek krystalicznych na powierzchni katalizatorów BASF PolskaMarek JasiorskiMonika ZiobroW10Mechanika i Budowa Maszyn2018
Badania bioaktywności szkieł SiO2-CaOBeata BorakMelania HofmanW10Inżynieria Biomedyczna2018
Wytwarzanie metodą zol-żel materiałów ceramicznych i sprawdzenie możliwości ich wykorzystania do otrzymywania powłok w technice niskociśnieniowego natryskiwania na zimnoAgnieszka BaszczukPaulina KowalczykW10Zarządzanie i Inżynieria Produkcji2017
Funkcjonalizacja tlenkowych materiałów powłokowych, otrzymywanych metodą zol-żel na podłożach metalicznych, w celu zwiększenia aktywności antykorozyjnej bez pogorszenia właściwości mechanicznychJustyna KrzakJolanta SzczurekW3Inżynieria Materiałowa2017
Zastosowanie kul krzemionkowych jako nośników lekówBeata BorakEwelina MajcherskaW10Inżynieria Biomedyczna2016
Zol-żelowe powłoki tlenkowe jako komponent aktywny wysokociśnieniowych zbiorników do gromadzenia sprężonych paliw gazowychJustyna KrzakAnna SzczurekW3Inżynieria Materiałowa2015
Zol-żelowa matryca krzemionkowa jako czynnik decydujący o wydłużeniu czasu uwalniania antybiotyku glikopeptydowego – wankomycynyJustyna KrzakDaria UrbańczykW10Mechanika i Budowa Maszyn2015
Funkcjonalizacja materiałów tlenkowych oraz alginianowych związkami organicznymi o charakterze farmakologicznymJustyna KrzakBartosz A. BabiarczukW10Inżynieria Biomedyczna2014

Prace inżynierskie

Temat pracy dypomowejPromotorAutorWydziałKierunekRok
Synteza i badania bioszkieł domieszkowanych ZnOBeata BorakMartyna GuzdaW3Inżynieria Materiałowa2021
Koncepcje zautomatyzowania procesu pomiarowego badań aktywności fotokatalitycznej powłok ditlenku tytanu wytwarzanego techniką zol –żelMarek JasiorskiMichał WęgrzynowskiW10Automatyka i Robotyka2021
Opracowanie koncepcji automatycznego sterowania procesem odwadniania koncentratu na podstawie analizy fizykochemicznej dla KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZWRMarek JasiorskiKamil JankowskiW10Automatyka i Robotyka2020
Antybakteryjne powłoki zol-żelowe na łuki ortodontyczneBeata BorakMilena PopielW3Inżynieria Materiałowa2020
Domieszkowane miedzią zol-żelowe otoczki na nasionaBeata BorakKarolina MrózW3Inżynieria Materiałowa2020
Modyfikacja zautomatyzowanego procesu wytwarzania barierowych warstw TiO2 techniką Cold Spray z wykorzystaniem metody zol-żelAgnieszka BaszczukAgnieszka RybackaW10Automatyka i Robotyka2020
Synteza i badania fizykochemiczne zmodyfikowanych hydrofobowych powłok zol-żelowych TiO2Marek JasiorskiAnita SmardzW3Inżynieria Materiałowa2019
Otrzymywanie powłok funkcyjnych techniką niskociśnieniowego natryskiwania na zimno z użyciem krzemionki wytwarzanej metodą zol-żelMarek JasiorskiMichał GnychW10Mechanika i Budowa Maszyn2019
Właściwości barierowe powłok tlenkowych na bazie izopropanolanu glinuBeata BorakInga KiciorW3Inżynieria Materiałowa2019
Wytwarzanie oraz badanie właściwości mechanicznych nowootrzymanych biokompozytów na bazie grafenuBeata BorakMaria WierzbowskaW3Inżynieria Materiałowa2019
Synteza i badania mechaniczne wielowarstwowych powłok tlenkowych o właściwościach superhydrofobowychBeata BorakEmilia JakubiecW3Inżynieria Materiałowa2019
Synteza i badania mechaniczne powłok na bazie SiO2 nanoszonych metodą atomizowania hydrolizatu przy częstotliwościach powyżej 50kHz z wysoką selektywnością wielkości cząstekBeata BorakDawid SmagiełW3Inżynieria Materiałowa2019
Synteza i badania fizykochemiczne zmodyfikowanych hydrofobowych powłok zol-żelowych SiO2Agnieszka BaszczukAleksandra MierzwaW3Inżynieria Materiałowa2019
Otrzymywanie powłok ochronnych technika niskociśnieniowego natryskiwania na zimno z użyciem ditlenku tytanu wytwarzanego metodą zol-żelAgnieszka BaszczukAnna GibasW10Mechanika i Budowa Maszyn (w języku angielskim)2019
Analiza jakości powłok tlenkowych wytwarzanych za pomocą zautomatyzowanego procesu natryskiwania na zimnoMarek JasiorskiKasper TochowiczW10Automatyka i Robotyka2018
Badania morfologiczne i chemiczne wytwarzanych w wybranym zakładzie produktów metalicznych z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii elektronowejMarek JasiorskiMateusz RudekW10Automatyka i Robotyka2018
Badania morfologiczne i chemiczne wytwarzanych w wybranym zakładzie produktów metalicznych z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii elektronowejMarek JasiorskiAnna WójcikW10Automatyka i Robotyka2018
Synteza kul krzemionkowych modyfikowanych grupami tiolowymiBeata BorakAgata ŚcieburaW3Inżynieria Materiałowa2018
Badania uwalniania kwasu salicylowego z syntezowanych bioszkiełBeata BorakMaciej JopekW3Inżynieria Materiałowa2018
Otrzymywanie powłok funkcyjnych technika niskociśnieniowego natryskiwania na zimno z użyciem krzemionki wytwarzanej metodą zol-żelAgnieszka BaszczukKatarzyna JankowskaW10Mechanika i Budowa Maszyn2018
Wytwarzanie i wyznaczenie programowanych właściwości mechanicznych i fizykochemicznych aerożeli z przeznaczeniem na izolatory w aeronautyceJustyna KrzakJulia BujarW10Automatyka i Robotyka2018
Zol-żelowe, hydrofobowe zabezpieczenia porowatych glinokrzemianów stosowanych w systemach kominowychJustyna KrzakJoanna GołąbekW10Mechanika i Budowa Maszyn2018
Zaprojektowanie i wykonanie wielostanowiskowego uchwytu skaningowego mikroskopu elektronowego dla próbek proszkowychMarek JasiorskiGrzegorz SendalW10Automatyka i Robotyka2017
Modyfikacje powłok metalicznych wytwarzanych niskociśnieniową metodą Cold Spray za pomocą submikronowych krzemionkowych materiałówMarek JasiorskiEmilia GajekW11Inżynieria Biomedyczna2017
Zaprojektowanie i wykonanie stolika pomiarowego do mikroskopu elektronowego dla próbek niestandardowychAgnieszka BaszczukŁukasz PodolskiW10Mechanika i Budowa Maszyn2017
Otrzymywanie powłok ochronnych technika niskociśnieniowego natryskiwania na zimno z użyciem ditlenku tytanu wytwarzanego metodą zol-żelAgnieszka BaszczukMichał HarasimowiczW10Automatyka i Robotyka2017
Wpływ domieszkowania jonami Ca2+ na strukturę tlenku tytanu (TiO2) otrzymywanego metodą zol-żelJustyna KrzakMarta SzalkowskaW3Inżynieria Materiałowa2017
Wpływ parametrów procesu otrzymywania, metodą zol-żel, warstw krzemionkowych na ich właściwości mechaniczneJustyna KrzakNatalia PorębaW3Inżynieria Chemiczna i Procesowa2017
Aerożele jako zaawansowane systemy ultralekkiej izolacji termicznej do zastosowań w budowie mobilnych robotów-otrzymywanie w warunkach normalnych oraz badania właściwościJustyna KrzakŁukasz DownarW10Automatyka i Robotyka2017
Modyfikacja warstwy wierzchniej biomateriałów polimerowych, zol-żelowymi powłokami krzemionkowymi, w kierunku biozgodnościJustyna KrzakMartyna SikoraW3Biotechnologia2017
Wpływ stężenia kwasu askorbinowego na parametry uwalniania leku z matrycy krzemionkowej, otrzymywanej metodą zol-żelJustyna KrzakEwa JunkaW3Biotechnologia2017
Wpływ prekursora w syntezie metodą zol-żel, na parametry uwalniania kwasu askorbinowego z matrycy krzemionkowejJustyna KrzakKamila PykaW3Biotechnologia2017
Zaawansowane nanomateriały w przemyśle motoryzacyjnymMarek JasiorskiMonika BaszczukW10Mechanika i Budowa Maszyn2016
Funkcjonalizacja powłok zol-żelowych nanoproszkami o różnej morfologiiMarek JasiorskiKamila GrzankaW3Inżynieria Materiałowa2016
Charakterystyka właściwości fizykochemicznych i mechanicznych powłok ochronnych typu easy-to-clean , otrzymywanych metodą zol-żel na powierzchniach z kamienia naturalnegoJustyna KrzakAnna WałczykW3Biotechnologia2016
Charakterystyka właściwości fizykochemicznych i mechanicznych powłok ochronnych typu „easy-to-clean”, otrzymywanych metodą zol-żel na podłożach metalicznychJustyna KrzakJolanta SzczurekW3Biotechnologia2016
Zastosowanie różnych metod barwienia szkła w przemyśle szklarskimBeata BorakKamila ScheibingerW10Zarządzanie i Inżynieria Produkcji2015
Kształtowanie właściwości optycznych zol-żelowych powłok tlenkowych, jako materiałów do budowy filtrów optycznych, poprzez modyfikację warunków syntezyJustyna KrzakKarolina MoszakW11Optyka2015
Charakterystyka wybranych właściwości mechanicznych, fizykochemicznych i biologicznych modyfikowanych powłok SiO2 otrzymywanych metodą zol-żelJustyna KrzakRadosław DeryłoW3Biotechnologia2014
Badania wybranych właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i biologicznych materiałów tlenkowych – SiO2, ZrO2 oraz SiO2/ZrO2 otrzymywanych metodą zol- żelJustyna KrzakMonika OzgaW3Biotechnologia2014
Badania odporności na zarysowania powłok krzemionkowych otrzymywanych metodą zol-żel na na podłożach ze stali 316LJustyna KrzakBartosz UgrynowiczW10Mechanika i Budowa Maszyn2013
Zol-żelowe powłoki tlenkowe jako komponent aktywny wysokociśnieniowych zbiorników do gromadzenia sprężonych paliw gazowychJustyna KrzakAnna SzczurekW3Inżynieria Materiałowa2013