Studenci

Baza promotorów

Opiekunami prac dyplomowych mogą być:

Lista zrealizowanych prac dyplomowych

Wykaz zrealizowanych prac z ostatnich kilku lat jest dostępny tutaj: >> zobacz szczegóły <<.

Dydaktyka

Pracownicy Zespołu Zol-Żelowego prowadzą następujące kursy:

  • Chemia i chemia materiałów
  • Ekologia
  • Fizyka i chemia ciała stałego
  • Zaawansowane materiały funkcjonalne
  • Podstawy fizykochemii cała stałego
  • Fizykochemiczne metody badań materiałów