Zrealizowane projekty

„Badania nad wpływem samonaprawiających się, organiczno-nieorganicznych warstw zol-żelowych na odporność korozyjną i zmęczeniową stali w zakresie VHCF” (UMO-2020/39/I/ST5/03493) finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach współpracy z Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave, główny wykonawca (PI), 12.2021 – w toku

„Improving the Efficiency of Hydrogen Storage Vessels through Novel Oxide Coatings – HyStor” (NOR/SGS/HyStor/0306/2020-00) finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Small Grant Scheme (SGS), Programu „Badania Stosowane” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, główny wykonawca (PI), 10.2021 – w toku

Udział w realizacji projektu badawczego „Mechanizm łączenia submikronowych cząstek ceramicznych w procesie natryskiwania zimnym gazem” (2016/23/D/ST8/00675) – 07.2017 – 07.2020

Realizacja dwóch zadań w projekcie „Nanomat”, „Nanokompozyty i materiały typu SMART” (POIG 01.01.02-02-002/08) we współpracy z Wrocławskim Centrum Badań WCB EIT+ – 2010-2014** **• „Zadanie 6. Rozwój metod wytwarzania proszków ferromagnetycznych z użyciem technologii zol-żel”
• „Zadanie 10. Opracowanie metod i budowa stanowisk wykorzystujących pole magnetyczne do koncentracji nanocząstek magnetycznych w organizmie jako nośników leków oraz indukowania w cząstkach energii cieplnej”

Udział w realizacji projektu „Synteza i badanie właściwości fizykochemicznych nanowłókien ditlenku tytanu metodą zol-żel i hydrotermalną” we współpracy z Wrocławskim Centrum Badań WCB EIT+ – 2010-2013

Udział w realizacji projektu badawczego: „Funkcjonalne nano- i mikromateriały włókiennicze NANOMITEX” (POIG.01.03.01-00-004/08) – 2008 – 2013

„Uzyskiwane metodą zol-żel krzemionkowe i tytanianowe nanoproszki i cienkie filmy z nanowytrąceniami metalicznymi oraz z odciskami molekularnymi. Właściwości bakteriostatyczne i sorpcyjne” (KBN 3 T08D 03128)

„Materiały inteligentne metaliczne, ceramiczne i polimerowe (projektowanie – otrzymywanie – struktura – właściwości – zastosowanie)” (PBZ-KBN-115/T08/2004)

„Materiały polimerowe modyfikowane nanocząsteczkami. Technologie, właściwości, zastosowanie” (PBZ-KBN-095/T08/2003)