Nasz zespół

Profesorowie

Avatar

Agnieszka Baszczuk

dr hab., Profesor PWr

inżynieria materiałowa, struktura krystaliczna, materiały ceramiczne

Avatar

Marek Jasiorski

dr hab., Profesor PWr

Doktorzy

Avatar

Justyna Krzak

dr inż., adiunkt

Metoda zol-żel, Cienkie warstwy i pokrycia, Funkcjonalizacja powierzchni

Avatar

Beata Borak

dr, adiunkt

Materiały zol-żel — synteza SiO2, domieszkowanie, powierzchniowa modyfikacja, badania właściwości, Bioszkła — synteza, domieszkowanie, powierzchniowa modyfikacja grupami funkcyjnymi, badania właściwości, Nanomateriały w rolnictwie i do zastosowań biomedycznych, Toksyczność nanomateriałów

Doktoranci

Avatar

Anna Gibas

mgr inż., doktorantka

Avatar

Natalia K. Kaczmarczyk

mgr inż., doktorantka

Avatar

Adam Kowalik

mgr inż., doktorant

Avatar

Bartosz A. Babiarczuk

mgr inż., doktorant

Avatar

Wioletta Seremak

mgr inż., doktorantka

Studenci

Avatar

Michał Ozga

inż., student