Sprzęt

My subtitle

Drobny sprzęt laboratoryjny

  • Dip-coater Model KSVDCX2, KSV Instruments Ltd
  • Spray-coater SRI HD, DEVILBISS
  • Reaktor ciśnieniowy Mini Bench Top Reactor 4560, Parr Instrument
  • Piec muflowy (do 1300˚C)
  • Piec rurowy (do 1300˚C)
  • Mieszadła magnetyczne
  • Płuczki ultradźwiękowe
  • Suszarki laboratoryjne (do 300˚C)
  • Wirówka laboratoryjna
  • Świetlówka UVA T12 ACTINIC BL TL-K 40W/10-R Philips
Nanoindenter do pomiarów in situ firmy Alemnis
Osoby kontaktowe Marek Jasiorski Bartosz A. Babiarczuk
Nanoindenter do pomiarów in situ firmy Alemnis
Lampa TL-K40W10R ACTINC
Krótka charakterystyka Lampa wyposażona w żarówkę jarzeniową Philips model: TL-K40W10R ACTINC, jest to żarówka generująca promieniowanie z zakresu UVA. Promieniowanie z zakresu UVA wyróżnia się najmniejszą aktywnością biologiczną, ze wszystkich typów promieniowania UV).
Piknometr gazowy HumiPyc Model 2
Gęstość materiału jest parametrem stanowiącym stosunek jego masy do zajmowanej objętości. Wyznaczenie tej wielkości sprowadza się więc zwykle do zważenia próbki i jej zwymiarowania w celu obliczenia objętości – ich stosunek to tzw.
Piknometr gazowy HumiPyc Model 2
ThetaMetrisis FR-pRo/UV-VIS
Krótka charakterystyka Urządzenie składa się z jednostki podstawowej wraz z komputerem i oprogramowaniem FR-Monitor z bazą ponad 350 materiałów. Jednostka podstawowa jest to spektrometr wyposażony w lampy: halogenową i deuterową pozwalające na pomiar w zakresie długości fal 200-850 nm.
ThetaMetrisis FR-pRo/UV-VIS
Potencjostat – Galwanostat ATLAS 1131
Krótka charakterystyka Potencjostat-galwanostat 1131 ELECTROCHEMICAL INIT & IMPEDANCE ANALYSER jest precyzyjnym pięcioelektrodowym urządzeniem, umożliwiającym pomiar krzywych chrono-volt-amperometrycznych oraz widm impedancji układów elektrochemicznych. Wybrane parametry sprzętu Maksymalne napięcie elektrody pomocniczej (CE): ±18 [V].
Potencjostat – Galwanostat ATLAS 1131
Urządzenie do badania barierowości względem gazów
Krótka charakterystyka Urządzenie do badania barierowości folii i cienkich płytek wykonanych z materiałów polimerowych, firmy ReMi-Plast s.c. Badanie polega na umieszczeniu próbki pomiędzy dwoma komorami badawczymi i monitorowaniu zmian ciśnienia zachodzącymi wskutek przenikania gazu przez materiał.
Urządzenie do badania barierowości względem gazów
Goniometr Surftens Universal
Krótka charakterystyka Urządzenie SURFTENS UNIVERSAL wyposażone w kamerę 1.3 Mpx umożliwia pomiary kąta zwilżania (równocześnie z prawej i lewej strony) oraz swobodnej energii powierzchniowej ciał stałych. Uzyskane wyniki mogą zostać zapisane zarówno w postaci dokumentu tekstowego jak i filmu.
Goniometr Surftens Universal
Mikroskop biologiczny Olympus CX23
Krótka charakterystyka Mikroskop biologiczny CV23 trino o podstawowy mikroskop biologiczny dedykowany do prowadzenia obserwacji w świetle przechodzącym. Mikroskop wyposażono w źródło światła LED oraz kamerę Olympus EP50 5 Mpx z niezależnym torem optycznym.
Mikroskop biologiczny Olympus CX23
Mikroskop metalograficzny BX53 rozbudowany o lampę rtęciową U-HGLGPS 130 W
Krótka charakterystyka mikroskopu Mikroskop metalograficzny BX53 obsługuje tradycyjne metody kontrastowania mikroskopii konwencjonalnej: polu jasnym i ciemnym w świetle odbitym lub przechodzącym. Mikroskop posiada oświetlacz LED, lampę rtęciową do obsługi fluorescencji oraz kamerę Olympus UC90 o rozdzielności efektywnej 9 MPx i rozmiarze piksela 3.
Mikroskop metalograficzny BX53 rozbudowany o lampę rtęciową U-HGLGPS 130 W
Spektrofotometr UV-VIS
Krótka charakterystyka Spektrofotometr UV/VIS Nicolet Evolution 100 jest uniwersalnym dwuwiązkowym spektrofotometrem umożliwiającym pomiary w zakresie 190 - 1100 nm. Dostosowany jest do kuwet prostokątnych od 1 do 100 mm i umożliwia zdejmowanie widm, pomiary przy stałej długości fali, pomiary kinetyczne i analizę ilościową.
Spektrofotometr UV-VIS
Dyfraktometr rentgenowski ULTIMA IV/Rigaku/2008
Krótka charakterystyka Wielofunkcyjny, automatyczny dyfraktometr proszkowy pracujący z lampą miedziową, wyposażony w system optyki CBO (Cross Beam Optics), opatentowany przez firmę Rigaku. Justowanie optyki, odbywa się automatycznie przy użyciu siedmiu napędów sterowanych z komputera.
Dyfraktometr rentgenowski ULTIMA IV/Rigaku/2008
Skaningowy mikroskop elektronowy SEM/ HITACHI S-3400N/ 2007
Krótka charakterystyka Skaningowy mikroskop elektronowy HITACHI S-3400N jest urządzeniem przeznaczonym do badania morfologii powierzchni ciał stałych w mikro- i nanoskali. Umożliwia on uzyskiwanie obrazów elektronowych powierzchni próbek o rozdzielczości 3 nm przy napięciu 30 kV.
Skaningowy mikroskop elektronowy SEM/ HITACHI S-3400N/ 2007
Spektrometr Ramana LabRam HR800 Horiba Jobin Yvon
Krótka charakterystyka LabRAM HR800 jest zintegrowanym systemem do spektroskopii ramanowskiej, składa się z mikroskopu optycznego sprzężonego ze spektrometrem o ogniskowej 800 mm wyposażonym w dwie siatki dyfrakcyjne (800 i 1600 rys/mm), wielokanałowy detektor CCD (1024×256 pikseli) chłodzony powietrzem (ogniwo Peltiera, T=-70ºC) oraz laserów stosowanych jako źródło wzbudzenia.
Spektrometr Ramana LabRam HR800 Horiba Jobin Yvon