Beata Borak

Beata Borak

dr, adiunkt

  • ☎️ +48 71 320 32 21
  • 🏙️ 50-372 Wrocław, ul. Mariana Smoluchowskiego 25 (budynek B1)
  • 🚪 601
Zainteresowania
  • Materiały zol-żel — synteza SiO2, domieszkowanie, powierzchniowa modyfikacja, badania właściwości
  • Bioszkła — synteza, domieszkowanie, powierzchniowa modyfikacja grupami funkcyjnymi, badania właściwości
  • Nanomateriały w rolnictwie i do zastosowań biomedycznych
  • Toksyczność nanomateriałów

Ostatnie