Osiągnięcia

  • Złoty medal za „Technologię nanopowłokowego wykończenia tekstyliów zwiększająca ich trwałość użytkową”, Brzeziński S., Kowalczyk D., Borak B., na 41 Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości International Exhibition of Inventions of Geneva, 10-14.04.2013, Genewa.
  • Brązowy medal podczas 7th International Warsaw Invention Show (IWIS 2013) 8-10.10.2013 za wynalazek “Method for the production of antibacterial and antifungal textile-polymeric coating materials”, Marek Jasiorski, Agnieszka Baszczuk, Katarzyna Łuszczyk, Beata Borak.
  • Pięć wyróżnień za Sposób produkcji antybakteryjnych i antygrzybiczych włókienno-tworzywowych materiałów powłokowych, Dąbek-Łuszczyk K., Brzeziński S., Malinowska G., Kowalczyk D., Kaleta A., Jasiorski M., Borak B., Baszczuk A., w Ogólnopolskim Konkursie Student Wynalazca, 14.06.2013.
  • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Włókienno-tworzywowe warstwowe nanokompozytowe higieniczne pokrowce pościeli o właściwościach antyalergennych, antybakteryjnych i antygrzybiczych, Brzeziński S., Borak B., Malinowska G., Kaleta A., na XIX Giełdzie Polskich Wynalazków, 06.03.2012, Warszawa.
  • Srebrny Medal za „Textile-polymeric Multi-layer Nano-composite hygienic bedding covers with antiallergic, antibacterial and antifungial properties”, Brzeziński S., Malinowska G., Kaleta A., Borak B., na XIV Międzynarodowych Salonach Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES, 05-08.04.2011, Moskwa.